VOT UNANIM in Consiliul Judetean pentru ca Maternitatea sa devina sectie a Spitalului Judetean de Urgenta

Desființarea Maternității Ploiești ca spital de sine stătător primit miercuri votul unanim al consilierilor județeni. Practic, de acum încolo, acest spital va deveni secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență.
Referitor la această modificare majoră, inițiatorul proiectului, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader a ținut să facă mai multe precizări, astfel încât să fie bine înțeles scopul deciziei. Mai întâi, președintele CJ a subliniat că această chestiune a ridicării statutului de persoană juridică și, implicit, a reorganizării Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „a fost gândită încă de acum 2 ani”. „Da, e o măsură drastică, poate cea mai drastică, dar asta este situația. Subiectul a fost deja discutat și la Casa de Sănătate și la Direcția de Sănătate Publică, dar și cu mai mulți medici. La ultima ședință la care am participat la Maternitate, i-am avertizat și am spus că aici se va ajunge ținând seamă de context. Principala problemă este adresabilitatea și, firește problema banilor”, a spus președintele Consiliului Județean.
Totodată, acesta a adus în prim-plan și câteva aspecte din perspectiva cifrelor. În primul rând, ar fi de știut că, inițial, această unitate spitalicească a fost proiectată pentru o medie de 10.0000 de pacienți. În 2016, de exemplu, s-a mizat pe 5.500 de beneficiari și au fost, în realitate, numai 3.700. În 2018, au fost 3346, iar de la începutul acestui an și până în prezent, puțin peste 1500 de nașteri și 726 de cezariene.
Potrivit unor calcule aproximative, în medie, sunt 30 de cazuri la 35 de medici /zilnic, iar din 300 de paturi disponibile, se folosesc cca 150.
În acest context, Bogdan Toader a mai precizat că, dacă la venituri, Maternitatea are cca 3,1 milioane de lei, la cheltuieli, suma este de 3,2 milioane de lei.
De altfel, câteva aspecte importante sunt menționate și în raportul care însoțește proiectul de reorganizare și trecere în subordinea Spitalului Județean:
„Având în vedere că Spitalul de Obstetrică Ginecologie a fost proiectat și a funcționat cu peste 700 de paturi, actuala structură organizatorică cu 300 de paturi nu este rentabilă din punct de vedere funcțional, costurile de întreținere fiind foarte mari, după cum se poate observa din anexa cu cheltuielile de întreținere alocate anual de către Consiliul Județean Prahova. În plus, în perioada 2018 – 2019, rata de utiliza

Desființarea Maternității Ploiești ca spital de sine stătător primit miercuri votul unanim al consilierilor județeni.

re a paturilor a fost doar de 52,80% (46 ,32% în trimestrul I 2019) față de media națională de 80,30% (VMN cf. O.M.S. 1567/2007). Această ineficiență a determinat analizarea tuturor posibilităților de redresare a spitalului, ultima soluție și cea mai radicală, fiind cea a reorganizării Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești ca structură exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu menținerea numărului de paturi la nivelul noii structuri sanitare și a personalului angajat, în limita normativului”.
În cadrul discuțiilor provocate de acest subiect în ședința Consiliului Județean, președintele forului a ținut să facă în mai multe rânduri mențiunea că măsura ridicării personalității juridice a Maternității „nu e menită să desființeze posturi pe bandă rulantă și nici rolul spitalului în sine”. Ideea este de redresare a Spitalului de Obstetrică și Ginecologie și de gospodărire eficientă a acestuia, pentru binele pacientelor, care să nu mai alerge la spitale private sau în alte orașe, precum Brașov sau București.
Cu toate acestea, Bogdan Toader a spus că din perspectiva reorganizării, 54 de posturi vor fi radiate.

*Potrivit Raportului care însoțește proiectul de Hotărâre,
„Prin reorganizare, veniturile noii structuri organizatorice ar putea crește, ambele unități sanitare fiind avantajate având în vedere aspectele urmatoare:
1.Suma contractată cu CJAS Ph prin reorganizarea celor 2 spitale este mai mare, crește finanțarea pentru secțiile SOGP: SC – suma contractată de spital procentul de referință(85%) cf. OMS nr.323/20011 nr de paturi aprobate și contractabile cf. Planului Național de paturi Cf. OMS-CNASnr. 397/836/2018(Anexa nr.23) = 290 zile (acuți) (= gradul de complexitate al cazurilor) tarif pe caz ponderat – durata medie de spitalizare la nivel de spital SOGP este cat. V: P=P-23%=62% Cf. OMS-CNAS nr. 397/836/2018 (Anexa nr.23) 1430 lei – 5,20 zile SJUP este cat. III: P-5%=80% Cf. OMS-CNAS nr. 397/836/2018(Anexa nr.23) 1600 lei – 6,89 zile
2. Creșterea ICM-ului prin alcătuirea unor echipe multidisciplinare (ginecologie- chirurgie) care ar rezolva cazurile complicate ce sunt tranferate la București.
3.Menținerea acreditării SJUP (2020) la categoria III este condiționată de existența unei secții de OG și a unui cabinet de Pediatrie (în ambulator) – OMS nr.1408/2010.
4. Menținerea clasificării ca maternitate IIA – OMS nr.1881/2006. Prin unificare, SOG ar beneficia de platforma tehnica în urgență: CT, analize laborator (în prezent sunt externalizate și s-ar face și o economie importantă).
5. Menținerea clasificarii secțiilor de ATI din ambele spitale – OMS nr. 1500/2019 obligativitatea a cel puțin 2 linii de gardă (Comisia națională și DSP reface clasificarea). Prin pierderea clasificării, SJUP pierde 80% din finanțarea ATI (banii de la MS – BS prin DSP).
6. Extinderea ATI poate asigura un număr de paturi pentru ATI boli infecțioase, în prezent cazurile grave fiind direcționate catre Institutul Matei Balș București.
7. Eficientizarea nr. de paturi prin reorganizare. Scăderea natalității, determină scăderea nr. de cazuri SOG, neasigurarea cheltuielilor de personal și de funcționare și creșterea arieratelor. În perioada 2018 – 2019, rata de utilizre a paturilor a fost doar de 52,80% (46,32% în trimestrul I 2019) față de media națională de 80,30% (VMN cf. O.M.S. 1567/2007), se pot înființa secții/compartimente/ activități noi, aducătoare de venituri suplimentare considerabile: roming-in, îngrijiri paliative (30-50 paturi – există 10 paturi la Spitalul C.F. Ploiești și 5 paturi la Patrik Medical Center S. R. L. Băicoi), oncologie, secție chirurgie vasculară cu linie de gardă, secție unică în județ (urgențele sunt transferate la București în limita locurilor disponibile sau se reprogramează), Compartiment pentru tratarea infertilității, etc.
8. Regândirea spațiilor excedentare de la SOGP:(În anul 1974, SOGP era organizată ca un bloc materno-infantil cu peste 700 de paturi, față de cele 300 de paturi din prezent.) Ineficiența folosirii spațiilor de la maternitate determină creșterea cheltuielilor de funcționare: pentru utilități, întreținere, servicii și neasigurarea cheltuielilor de personal. Prin reorganizarea acestor spații, spitalul ar putea avea 4 paturi/ salon și arie utilă 7m2 /pat în saloanele de adulți – OMS nr.914/2006
9. Secția de anatomopatologie din SOGP ar beneficia de dotările de la SJUP.
10. Înființarea de rezerve cu plată, cu confort sporit.
11. Achiziția unor cantități mai mari de materiale sanitare și medicamente, servicii ar putea scădea costurile. Propunem reorganizarea noii structuri spitalicești cu încadrarea în limita fondului de cheltuieli aprobat pentru anul în curs.”
Ar mai fi de spus că, la acest moment, se așteaptă… un nou manager la Spitalul Județean de Urgență, care, în momentul susținerii examenului și preluării postului va trebui să știe că va prelua și… Maternitatea.

Foto: www.institutiimedicale.ro