Unitatile sanitare pot face lucrari prin Compania Nationala de Investitii

Guvernul Romaniei a adoptat, in cadrul sedintei de joi, 4 iunie, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.

Actul normativ reglementeaza faptul ca CNI va implementa proiecte/programe finantate din fonduri europene in perioada de 2014 – 2020 si perioada 2021 – 2027, in cadrul urmatoarelor programe operationale: Programul Operational Infrastructura Mare, Programul Operational Competitivitate si Programul Operational Regional.

De asemenea, potrivit Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A., se propune crearea a doua noi subprograme care sa vizeze realizarea de „Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean” si realizarea de „Fose septice, statii de microepurare si sisteme de alimentare cu apa”.

Astfel, se creeaza cadrul legal pentru derularea unor investitii de construire, reabilitare, modernizare a infrastructurii rutiere de la nivel local si judetean, la cererea beneficiarilor, precum si cadrul legal pentru realizarea de investitii privind dezvoltarea retelelor la nivel national in sectorul colectarii, epurarii apelor uzate si al sistemelor de alimentare cu apa, dat fiind faptul ca, in prezent, o mare parte a locuitorilor Romaniei nu beneficiaza de utilitatile de baza (apa curenta, canalizare). In vederea evitarii dublei finantari, se va avea in vedere instituirea unei prevederi prin care beneficiarii vor avea obligatia depunerii unei declaratii pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca nu beneficiaza de fonduri din alte surse pentru cheltuielile eligibile prin viitoarele subprograme.

Provocarea teritoriala majora este reprezentata de acele zone in care exista o incidenta scazuta in ceea  ce priveste echiparea cu infrastructura edilitara si pentru care asigurarea conformitatii ar genera costuri financiare ridicate, cu sporirea cheltuielilor aferente operatiunilor de mentenanta a infrastructurii tehnico-edilitare necesare, motiv pentru care alternativa o poate reprezenta construirea unor fose septice moderne, complet echipate pentru conformarea la conditiile impuse de protejarea mediului, respectiv amplasarea unor microstatii de epurare.

Totodata, pentru a facilita accesul la finantare pentru potentialii beneficiari, au fost redefinite doua dintre subprogramele existente. Concret, subprogramul ”Institutii de invatamant superior de stat” devine ”Institututii de invatamant de stat” (astfel incat sa poata fi finantate si institutii din invatamantul prescolar si scolar care, pana la aceasta data, erau excluse din acest subprogram), iar subprogramul ”Unitati sanitare din mediul urban” devine ”Unitati sanitare” (astfel incat sa poata fi incluse spre finantare si realizarea de institutii medicale in mediul rural – de exemplu, realizarea dispensarelor in mediu rural care ar putea prelua si trata cazurile usoare in proximitatea domiciliului pacientului).