Sporuri de pana la 85% din salariul de baza pentru personalul sanitar implicat in combaterea COVID-19?

Personalul medical si auxiliar implicat in lupta de combatere a coronavirusului ar putea beneficia de un spor de pana la 85% din salariul de baza.

Asta daca va fi aprobat proiectul de  hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”.

Sporul este acordat pentru condiţii deosebit de periculoase şi are valori cuprinse între 55% şi 85% din salariul de bază.