Reprezentanții SANITAS consideră că problemele din sistemul sanitar sunt complexe şi necesită constituirea unei ”celule de criză”

Reprezentanţii Federaţiei SANITAS din România au participat joi, 4 aprilie 2019, la o întâlnire organizată de Prim-ministrul României, doamna Viorica Dăncilă, la Cancelaria domniei sale. La întâlnire au participat şi domnul Costin Mihai – Şeful Cancelariei și doamna Oana Bulai – Consilier de stat.
În acest cadru, au fost discutate în detaliu toate revendicările SANITAS hotărâte de Consiliul Naţional în şedinţa din februarie 2019, revendicări ce au stat la baza acţiunilor din luna martie a.c.
Fiecare revendicare a fost susţinută şi explicitată de către reprezentanţii SANITAS cu argumente ce au convins guvernanţii că problemele din sistem sunt complexe şi necesită constituirea unei ”celule de criză” formată din decidenţi politici şi tehnicieni din toate ministerele care au un rol în reglementarea problemelor din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială.
Așa cum anunță reprezentanții SANITAS, sub directa coordonare a Cancelariei Primului-ministru, săptămâna viitoare va fi organizată o şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Finanţelor Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Printre subiectele abordate la discușiile de joi, cele mai importante au fost:
1. Asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul de stat, prin Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
2. Calcularea sporurilor pentru conditii de muncă la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială.
3. Eliminarea din plafonul de 30% a sporului pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială.
4. Negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Sectorului – Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare.
5. Eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului de sporuri.
6. Corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţă socială.

Sursa foto: federatiasanitas.ro

Au fost discutate în detaliu toate revendicările SANITAS hotărâte de Consiliul Naţional în şedinţa din februarie 2019, revendicări ce au stat la baza acţiunilor din luna martie a.c.