Noutati privind indemnizatiile de asigurari de sanatate aferente concediilor medicale pentru carantina sau izolare

         

Incepând cu veniturile aferente lunii iulie 2020, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare/infectare cu COVID-19, acordate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

De la data de 03.08.2020, ca urmare a modificarilor legislative aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 126/2020 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca din bugetul Fondului National de Asigurari Sociale de Sanatate. Aceasta masura este aplicabila angajatorilor de drept privat, persoane fizice si juridice.