Noutati privind cardul de sanatate

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate a devenit unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani care au intrat in posesia lui.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html .

Asiguraţii cărora până la această data nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia, furnizorii de servicii medicale fiind obligati sa acorde tuturor asiguratilor aflati in aceasta situatie servicii medicale, dupa accesarea si obtinerea informatiilor de pe adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html .

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. De asemenea este necesara depunerea unei copii de pe BI/CI al titularului de card. Pana la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinţa nu trebuie să rămâna la furnizorul de servcii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

Pentru asiguratii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceaştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.

Persoanele asigurate care se prezinta la sediul institutiei pentru ridicarea personala a cardului national de sanatate trebuie sa aiba asupra lor si sa prezinte BI/CI, in original.
In cazul in care la ridicarea cardului national de sanatate se prezinta o alta persoana din familia titularului cardului national de sanatate, acesta va prezenta actul de identitate personal in original si o copie de pe actul de identitate al titularului cardul national de sanatate, intocmind o declaratie ce se gaseste la sediul institutiei.

In cazul in care la ridicarea cardului national de sanatate se prezinta o alta persoana ce nu apartine familiei titularului cardului national de sanatate, acesta va prezenta pe langa BI/CI personal in original, procura notariala pentru ridicarea cardului national de asigurari de sanatate.

Cardurile nationale de asigurari de sanatate se ridica de la sediul institutiei situata in Ploiesti, strada Praga, nr. 1, camerele 11 si 12, dupa urmatorul program:

  • luni-joi: 8.30-14.00
  • vineri: 8.30-12.00

Eliberarea adeverintelor inlocuitoare de card se face la camera 1, astfel:

  • luni-joi: 13.00-14.00;
  • vineri: 11.00-12.00.