Noi prevederi ale legii 73/30 martie 2022, ce vizeaza concediul si indemnizatia privind carantinarea

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, stradă Praga, nr.1, informează că, prin Legea nr.73 din 30 martie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, s-au introdus noi prevederi.

In cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării, asigurații pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării vor beneficia de concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani. Durata de acordare a indemnizației trebuie să corespundă numărului de zile calendaristice aferente concediului medical stabilite de medicul de familie sau de medicul curant.

Totodată, au fost aduse modificari in ceea ce priveste cuantumul brut lunar al indemnizațiilor, acesta fiind de 100% din baza de calcul stabilită conform legii și este suportată integral din bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate.