Noi categorii de beneficiari din sistemul medical vor primi stimul financiar din bani europeni

Toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistenții medicali comunitari și personalul din rețeaua de medicină legală, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, conform Ordonanței aprobate în Guvernul României. Concret, este vorba despre:

 • Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical care transportă, evaluează, pune diagnostic și tratează persoanele bolnave de COVID-19;
 • Personalul care oferă servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor aflate în carantină;
 • Personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor persoanelor decedate care au fost diagnosticate cu COVID-19.

Plata stimulentului de risc de 2.500 lei brut/lună va fi finanțată din Programul Operațional Capital Uman.

 

354,8 milioane de lei pentru finalizarea proiectelor de infrastructură

Totodată, în aceeași ședință de Guvern, Ministerul Fondurilor Europene a obținut susținerea finalizării a 9 proiecte de apă și apă uzată, canalizare și deșeuri prin alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat, în valoare de 354,8 milioane de lei. Sunt proiecte fazate a căror implementare început cu fonduri alocate în perioada de programare 2007-2013, a continuat din fondurile europene alocate în actuala perioadă de programare și a căror finalizare risca să fie pusă sub semnul întrebării.

Este vorba despre:

 1. Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Mehedinți: 28,36 milioane lei;
 2. Sistemul integrat de management al deşeurilor din judeţul Caraș-Severin: 839.000 lei;
 3. Reabilitarea sitului istoric poluat Iaz Batal din Tîrgu Mureș: 2 milioane lei;
 4. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui: 63,04 milioane lei;
 5. Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș: 136,31 milioane lei;
 6. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin: 49,88 milioane lei;
 7. Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din județul Tulcea: 45,71 milioane lei;
 8. Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman: 19,4 milioane lei;
 9. Sistemul de management integrat al deșeurilor solide din județul Vâlcea: 9,15 milioane lei.

Finanțări pentru IMM-uri

Totodată, la inițiativa Ministerului Fondurilor Europene, a fost mandatat „Comitetul de investiții” pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE în negocierea unui nou Acord de finanțare. Inițiativa JEREMIE („Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii”) oferă Statelor Membre posibilitatea de a aloca fonduri europene pentru dezvoltarea de instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor.