Maternitatea Ploiesti si-ar putea pierde personalitatea juridica

Consiliul Județean Prahova va avea de adoptat sau… respins în ședința ordinară din această săptămână, Hotărârea prin care se propune reorganizarea Maternității Ploiești, ca unitate FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ.

Concret, în proiectul ce va fi supus votului consilierilor județeni se propune:
Art.1 Se dă acordul de principiu pentru reorganizarea celor două unități sanitare din municipiul Ploiești care au managementul asistenţei medicale exercitat de către Consiliul Județean Prahova, respectiv Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti și Spitalul Județean de Urgență Ploiești.
Art.2 Se aprobă iniţierea procedurii de reorganizare, prin Hotărâre de Guvern, a celor două unități sanitare menţionate la art. 1.
Art.3 Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti se va reorganiza ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.
(1) Patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti va fi preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești.
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie, se va prelua de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești.
(3) Personalul tehnic-economic-administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie, va fi preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cu încadrarea în normativul de personal.
(4) Structura organizatorică rezultată în urma reorganizării se va aproba în termen de 60 de zile de la apariția Hotărârii de Guvern .

În acest context, ar fi de luat în seamă câteva precizări menționat în REFERATUL „DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru reorganizarea celor două unități sanitare din municipiul Ploiești care au managementul asistenţei medicale exercitat de către Consiliul Județean Prahova”:
„Anul acesta, Spitalul de Obstetrică Ginecologie a înregistrat o scădere la nivelul tuturor indicatorilor de management (creșterea arieratelor, cheltuieli de personal în procent de peste 100% din contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova – managerul fiind notificat, în acest sens, să ia măsuri pentru eficientizarea activității încă din luna martie 2019).

Consiliul Județean Prahova va avea de adoptat sau… respins în ședința ordinară din această săptămână, Hotărârea prin care se propune reorganizarea Maternității Ploiești, ca unitate FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ.


Având în vedere că Spitalul de Obstetrică Ginecologie a fost proiectat și a funcționat cu peste 700 de paturi, actuala structură organizatorică cu 300 de paturi nu este rentabilă din punct de vedere funcțional, costurile de întreținere fiind foarte mari, după cum se poate observă din anexa cu cheltuielile de întreținere alocate anual de către Consiliul Județean Prahova. În plus, în perioada 2018 – 2019, rata de utilizare a paturilor a fost doar de 52,80% (46 ,32% în trimestrul I 2019) față de media națională de 80,30% (VMN cf. O.M.S. 1567/2007). Această ineficiență a determinat analizarea tuturor posibilităților de redresare a spitalului, ultima soluție și cea mai radicală, fiind cea a reorganizării Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești ca structură exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu menținerea numărului de paturi la nivelul noii structuri sanitare și a personalului angajat, în limita normativului. Noua structură organizatorică ar putea înființa noi secții cu paturi, deficitare la nivelul județului și aducătoare de venituri, cum ar fi spre exemplu: îngrijiri paliative (10 paturi la Spitalul C.F. Ploiești și 5 paturi la Patrik Medical Center S. R. L. Băicoi), oncologie, hematologie, pneumologie cronici, medicină internă – cronici, chirurgie vasculară (compartiment unic în județ la Spitalul Județean Ploiești), precum și tura a doua în ambulatoriul de specialitate integrat a spitalului, crescându-se adresabilitatea pentru persoanele active (care se prezintă după terminarea programului de lucru), înființarea de rezerve cu plată, reînființarea romming-in, compartiment pentru tratarea infertilității, etc. Având în vedere aceste oportunități se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre”, precizează inițiatorul proiectul, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader.
Deunăzi, informam prahovenii despre amplul program de modernizare a Maternității Ploiești, derulat de Ministerul Sănătății, în cadrul programului național de reformare a sistemului de asistență medicală maternală și neonatală, aduce noi dotări în beneficiul pacientelor prahovene! (https://osansapentrutotisitoate.ro/vesti-bune-confort-sporit-pentru-viitoarele-mame-la-spitalul-de-obstetrica-ginecologie-ploiesti/ )
Acum… rămâne de văzut ce vor hotărî consilierii județeni în ședința programată pentru miercuri, 28 august.

Foto: ziare.com