In atentia medicilor prescriptori

In Monitorul Oficial nr. 754 din 28.09.2016 a fost publicat Ordinul 1070/683/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul in ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.