DSP anunta ce masuri se iau pentru eliberarea deciziilor de carantina si izolare si a concediilor medicale pentru acestea

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind eliberarea de către direcţiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului Bucureşti, a deciziilor de carantină sau izolare, precum şi eliberarea de către medicii curanţi, a certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate în conformitate cu prevederile:

 • Art. 7,  8, 18 alin. (2) şi 20 alin. (2) – (7) Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave;
 • art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 9 alin. (4) lit. e) şi g), art. 23^l şi art. 37 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005 aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017 cu modificările şi completările ulterioare,

I. Eliberarea deciziilor pentru izolare sau carantină de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti precum și a fișelor de izolare

 1. Deciziile de izolare SE COMUNICĂ medicului curant / medicului de familie NUMAI în situaţia în care persoanele infectate cu virusul SarsCov-2, REFUZĂ IZOLAREA.
 2. Fișele de izolare se emit în mod automat de aplicaţia informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv și sunt comunicate medicului de familie prin mijloace de comunicare la distanță în vederea stabilirii conduitei corecte de izolare pentru limitarea transmiterii bolii în comunitate, familie, etc.
 3. Deciziile de carantină sunt întocmite de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti şi trebuie transmise medicului curant în vederea eliberării certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura carantinării ca urmare a faptului că :
 • au intrat în contact direct cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronşic)
 • au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii;

În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioarădar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantina/izolare.

II. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare de care beneficiază persoanele asigurate

 A.Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină

 • Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei, eliberată de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 și a Ordinului ministrului sănătății nr. 1513/2020, persoanelor asigurate aflate în următoarele situaţii:
 • au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda NAAT/RT-PCR sau teste rapide de detecţie a antigenelor SARS Cov2 – pentru o perioadă de 5 zile;
 • au sosit din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologie ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii – pentru o perioadă de 5 zile;

Certificatele de concediu medical pentru carantină se completează înscriindu-se codul de indemnizaţie 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul în care a fost instituită măsura carantinei.

 Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină

B. Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare

B1. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare

a.Certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător.

La externare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară sau din locaţia alternativă ataşată acesteia.

b. În situaţia în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, și persoana asigurată necesită izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultaţii medicale la distanţă până la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1513/2020, iar în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizaţie 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic„64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

B2. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus măsura izolării potrivit legii, la domiciliu sau la o locaţie declarată

– certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, astfel:

 • pentru persoanele nevaccinate, care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală  de mai mult de 90 de zile concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 7 zile;
  • pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimile 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 5 zile.

În certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizaţie 51, cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, respectiv 24 şi înscrierea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Certficatele de concediu medical se eliberează pe baza fişelor de izolare care se generează în mod automat din aplicația informatică Corona Forms.

C. În situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite reluarea activităţii (pacienţii care prezintă sechele post-COVID-19), se va elibera concediul medical iar în certificatul de concediu medical, se va completa codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”, cu respectarea art. 14^1 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 158 /2005, respectiv art. 10^1 și art 20 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.