Director medical nou la Spitalul Judetean Ploiesti

Incepand cu 31 martie 2020, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti are un nou director medical, printr-o dispoztie semnata de Bogdan Toader, presedintele Consiliului Judetean Prahova. Astfel, pana la ocuparea functiei prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni, a fost numit ca director medical Sebastian-Constantin Toma.

Remuneratia acestuia este stabilita la 16.735 lei, reprezentand salariul de baza corespunzator pentru functia de director medical la un spital cu peste 400 de paturi. Directorul medical beneficiaza proprortional cu timpul lucrat, de indemnizatie de hrana, la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019.