Comunicat CAS Prahova: prevederile OUG 15/2022 privind asistenta medicala in Romania

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Praga, nr.1, Județul Prahova, informează că a fost stabilit circuitul prin care persoanele beneficiare de prevederile O.U.G nr.15/2022 pot accesa serviciile de asistență medicală pe teritoriul României, conform mențiunilor de mai jos.

Pasul 1. Vor prezenta furnizorilor de servicii medicale documentul de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul român.

Pasul 2. Furnizorul va transmite documentul casei de asigurări cu care are contract încheiat, în format electronic, semnat cu semnătură electronică, păstrând o copie a documentului.

Pasul 3.Casa de asigurări de sănătate va introduce informațiile din documentul primit în Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate, generându-se astfel codul de asigurat.

Pasul 4. Casa de asigurări de sănătate va transmite furnizorului de servicii medicale Codul (de la CNP) și CID-ul persoanei.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea și transmiterea informațiilor către furnizorii de servicii medicale, vor fi transmise acestora în cel mai scurt timp.