Comunicat CAS Prahova: Noutati despre concediile si indemnizatiile de asigurari sociale

Urmare modificarii O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pacientii diagnosticati cu boli infectocontagioase, pentru care s-a impus masura izolarii,  pot beneficia retroactiv de eliberarea de catre medicii curanti a certificatelor de concediu medical pentru luna in curs sau cea anterioara.

Incepand cu data de 25.08.2020, durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza după cum urmeaza:

     a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu acordul Ministerului Sanatatii;

    b) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

  • pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza.

Incepand cu aceeasi data, persoanelor asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate le sunt asimilate stagiului de cotizare stagiile de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de institutia competenta la care acestea au fost asigurate anterior, in temeiul legislatiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale.