FNSAATDSC AGROSTARFederaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR" este o organizaţie sindicală profesională, fără caracter politic şi constituită la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ lucrători din societăţile comerciale agricole, institute sau staţiuni de cercetare agricolă, societăţi comerciale de alimentaţie şi tutun, producători agricoli, precum şi persoane care exercită o meserie sau o profesie în mod independent. AGROSTAR fost înfiinţată în anul 1990, numărând în prezent în componenţa sa peste 150 de sindicate din toate ramurile agriculturii (cultura câmpului, avicultură, viticultură, horticultură sau sindicate ale producătorilor şi fermierilor).

Rolul AGROSTAR este acela de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe plan economic, social şi cultural în mediu rural şi de a facilita recunoaştea profesiei de agricultor pe plan naţional, în contextul integrării europene.

Rolul AGROSTAR este acela de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pe plan economic, social şi cultural în mediu rural şi de a facilita recunoaştea profesiei de agricultor pe plan naţional, în contextul integrării europene.


Misiunea AGROSTAR presupune:

 

  • reprezentarea tuturor lucrătorilor şi a producătorilor agricoli
  • coordonarea tuturor membrilor de sindicat pentru asigurarea unei funcţionări democratice şi dinamice a vieţii sindicale
  • asigurarea priorităţii interesului colectiv în raport cu interesului individual atunci când trebuie luate decizii asupra direcţiilor prioritare sau asupra serviciilor care urmează să fie dezvoltate
  • desfăşurarea acţiunilor colective, a revendicărilor, a prezenţei susţinute în faţa opiniei publice şi a stabilirii de parteneriate, precum şi promovarea acestora ca principii fundamentale aplicate în susţinerea deciziilor de strategie
  • adoptarea de decizii de acţiune care să asigure dezvoltarea exploataţiilor, a proprietăţii familiale, cu asumarea, în principal, a măsurilor de gestiune şi de management
  • protejarea pe toate căile a sectorului agricol şi cu prioritate a fermei agricole ca formă de organizare esenţială în dezvoltarea activităţii agricole pe termen lung

Valoare totală eligibilă

15.219.428,40 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă

14.915.039,83 lei

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa