AMUSAL, Asociația de Economie Socială a Regiunii Murcia, s-a născut în 1987 ca un proiect de cooperare deținută de companiile membre.

Misiune

AMUSAL este o organizație de economie socială a regiunii Murcia, acesta "misiune" este apărarea, promovarea și consolidarea întreprinderilor industriale și alte modele de afaceri ale economiei sociale, care vizează îmbunătățirea competitivității întreprinderilor, calitatea vieții partenerilor și angajaților lor și proiecția valorilor economiei sociale la întreaga societate.

Pentru a face acest lucru, servește pentru a sprijini companiile antreprenoriale și persoanele fizice, cu angajamentul de a se implica în organizare, contribuind la dezvoltarea durabilă și care acționează într-un mod responsabil social.

Viziune

Organizarea de afaceri de referință din regiunea Murcia: management eficient și efectiv a proceselor de sprijin a antreprenorilor. Gradul de recunoaștere instituțională și socială la nivel de economie socială. Satisfacția partenerilor săi, persoane fizice si societate. Nivelul de excelență al sistemului său de management.

Valori

Angajament: Accepta și apăra interesele și obiectivele organizației ca fiind ale lor.

Responsabilitatea: Respectarea angajamentelor.

Onestitate: Aplicarea principiilor etice în toate acțiunile noastre.

Spirit inovator: Vizeaza in permanenta îmbunătățirea organizării și managementul schimbării, si participă la ea în mod activ.

Solidaritate: Colaborare astfel incat responsabilitatea noastră directă sa fie în beneficiul asociației în sine, economiei sociale și / sau societății în ansamblu.

Respect: Expunerea opinia noastră într-un mod politicos, motivat, ascultând idei și opinii ale altora și lipsiți de prejudecăți, recunoscând cea mai buna idee, deși nu e a noastră.

Lucrul în echipă: acționează într-un mod coordonat pentru a atinge obiective comune, în conformitate cu valorile organizației.

 

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa