1. 739 de femei pentru care se asigură creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii
  2. 448 de femei formate în programe de calificare (lucrător în comerţ şi lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe)
  3. 191 de femei instruite în competenţe informatice
  4. 100 de femei instruite în competenţe antreprenoriale
  5. 50 de femei asistate în vederea iniţierii unei afaceri
  6. minimum 10% din numărul femeilor asistate în vederea iniţieri unei afaceri vor iniţia o afacere în perioada de implementare a proiectului

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa