Încurajarea accesului egal pe piaţa muncii în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud Est în vederea creşterii oportunităţilor de ocupare a 739 de femei din mediul rural şi urban aferent celor patru regiuni de dezvoltare.

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa