1. Creşterea şaselor de ocupare pentru 739 de femei din cele patru regiuni de dezvoltare vizate, prin participarea la programele de formare, de calificare / recalificare şi de iniţiere desfăşurate în cadrul proiectului;
  2. Încurajarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor din cele patru regiuni de implementare a proiectului în vederea demarării unor activităţi independente;
  3. Dezvoltarea unui instrument inovativ de promovare a incluziunii sociale şi de creştere a şanselor de ocupare pentru toate cele 739 de femei care formează grupul-ţintă.

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa