Grupul-ţintă vizat în cadrul proiectului "O şansă pentru toţi şi toate" este reprezentat de 739 de femei tinere, fără studii superioare, neangajate şi provenite atât din mediul rural cât şi din cel urban.

Din punctul de vedere al acoperirii geografice, implementarea proiectului "O şansă pentru toţi şi toate" se va desfăşura în patru regiuni de dezvoltare ale României: Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est.

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa