"O şansă pentru toţi şi toate" înseamnă...

 

...atragerea şi selecţia grupului-ţintă.
Aceste acţiuni sunt realizate prin intermediul unei campanii de conştientizare şi informare în cadrul căreia sunt distribuite materiale de promovare în localităţi din cele patru regiuni de dezvoltare în care se efectuează implementarea. Sunt, pe de altă parte, publicate în mod frecvent anunţuri în mass-media naţională şi locală.
A fost folosită în efortul de comunicare şi reţeaua de facilitatori comunitari ai AGROSTAR, precum şi experienţa pe regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a partenerului naţional. Ulterior, selecţia grupului-ţintă a fost realizată pe baza formularelor de înscriere şi a criteriilor reglementate prin metodologie.
Mai mult, implementarea presupune şi organizarea a minimum 40 de întâlniri informale, cu participarea a aproximativ 400 de persoane.

...organizarea unui curs de lucrator in comerţ si a unuia destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe.
Cursul de lucrator în comerţ urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilitaţi necesare desfăşurării în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate a profesiei de lucrător comercial. Cursul are Nivelul I de Calificare şi o durată de 120 ore de teorie şi 240 ore de practică).
Cel de al doilea curs, respectiv cel destinat lucrătorilor la fabricarea conservelor din legume sau fructe, necesită 120 ore de teorie şi 240 ore de practică, fiind un curs de Nivel I de Calificare.

...organizarea de cursuri de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competente informatice.
Cursul de competenţe antreprenoriale va dezvolta capacitatea participantelor de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi de afaceri şi de punere a acestora în practică. Formarea presupune 30 de ore de teorie şi 60 de ore de practică.
Cursul de iniţiere în competenţe informatice va facilita învăţarea utilizării PC-ului, a tehnicilor de utilizare a aplicaţiei Microsoft Word, de gestionare a tabelelor cu aplicaţia Microsoft Excel, de realizare a prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint şi de utilizare a e-mail-ului. Cursul presupune 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică.
Parcurgerea fiecăruia dintre cele patru programe de formare se finalizează cu evaluarea şi certificarea participantelor conform evaluării.

...sprijin acordat unui număr de 50 femei pentru demararea unei activităţi independente.
Cele mai pregătite şi mai motivate 50 de femei din cele 100 de participante la cursul de antreprenoriat vor beneficia de suport pentru a-şi demara propria afacere. Acestea vor fi monitorizate, evaluate şi se vor afla în dialog permanent cu echipa de implementare, urmând ca, până la finalul proiectului, cel puţin 10 femei să îşi deschidă propria afacere.

...organizarea de vizite în companii româneşti.
După finalizarea cursurilor de competenţe antreprenoriale şi iniţiere în competenţe informatice, cele 50 de femei selectate pentru a demara o afacere se vor familiariza cu structura unui business prin vizite de câte o zi la companii din regiunile de dezvoltare abordate în proiect. Sunt vizate entităţi care au fost dezvoltate de femei sau care au persoane de gen feminin în posturi de top management. Se vor realiza patru vizite, respectiv câte una în fiecare regiune vizată în implementare.

...activităţi de tip mentorat pentru iniţierea de afaceri.
Aceste activităţi se vor realiza prin intermediul reţelei europene de mentori voluntari pentru promovarea antreprenoriatului feminin, din reţea facând parte şi 14 oameni de afaceri din Romania. De asemenea, vor fi organizate în fiecare dintre regiunile de dezvoltare vizate în implementare câte o întâlnire interactivă de o zi cu antreprenori români, care vor împărtăşi din experienţa şi poveştile lor de succes şi vor răspunde întrebărilor celor 50 de femei.

... organizarea unui schimb de bune practici în Spania.
Cele 10 femei care vor demara o afacere vor beneficia de un schimb de bune practici efectuat în Spania, în cadrul căruia va avea loc o serie de întâlniri cu femei de afaceri din aceasta ţară. Obiectivul acestei activităţi va fi acela de a îmbogăţi cunoştinţele teoretice dobândite de femeile beneficiare şi de a le familiariza cu bunele practici şi cu poveştile de succes în afaceri din această ţară.

... crearea şi mediatizarea unui instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile
În cadrul proiectului va fi creat şi mediatizat un instrument inovativ online de promovare a incluziunii sociale şi de facilitare a ocupării femeilor vulnerabile. Prin acest instrument se va efectua promovarea celor 739 de femei din grupul-ţintă în vederea facilitării incluziunii sociale şi a ocupării acestora. Site-ul va servi ca interfaţă web pentru o secţiune care va conţine informaţii despre ofertele de locuri de muncă zonale, posibilităţi de instruire, aspecte legislative sau etapele şi resursele aferente înfiinţării unei afaceri.

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa