Viitorul înseamnă
"O şansă pentru toţi şi toate"


Asigurarea unui acces nediscriminatoriu pe piaţa muncii a persoanelor de sex feminin, ca parte a efortului de integrare a României în peisajul socio-economic european, reprezintă o necesitate de nivel naţional. Este tot mai evident că îndeplinirea acestui demers atrage după sine reale şi multiple beneficii de ordin social.


În acest important context, proiectul "O şansă pentru toţi şi toate" îşi propune avizarea mediului social, cu predilecţie a celui de natură rurală, cu privire la importanţa asigurării egalităţii de şanse pentru femei la accesul pe piaţa muncii.


În plan mai concret, dincolo de programele de formare oferite persoanelor de gen feminin selectate în grupul-ţintă, proiectul "O şansă pentru toţi şi toate" îşi propune să aducă mai aproape de femeile din România mediul online ca alternativă de acces la oportunităţile de angajare.


Totodată, un alt valoros aport pe care ne propunem să-l aducem prin implementarea proiectului este cel al transferului de bune practici, beneficiind în acest sens de un valoros suport din partea partenerului transnaţional.

Beneficiar

Asociaţia Femeilor din mediul rural Olt

Centro de Studios Infer S.L. (Murcia, Spania)

Echipa